STRECHY
AZBEST
STAVBY

GARDEN-WOOD s.r.o.

Sme tu pre Vás, snažíme sa každému vyjsť v ústrety,
podľa vašich predstáv a našich možnosti.

O nás

Fungujem už 12 rokov na trhu.

Orientácia na zákazníka – Aktívne riešime potreby našich zákazníkov. Vytvárame pre nich služby a produkty šité na mieru.

Dôvera – Dôvera a rešpekt sú nevyhnutné pre dosahovanie cieľov a úspešnú tímovú prácu. Dbáme na diskrétnosť informácií, ale sme pritom úprimní.

S statnými zaobchádzame tak, ako by sme chceli, aby zaobchádzali s nami.

Spoľahlivosť – Dodržíme to, čo sľúbime. Pracujeme zodpovedne ako tím a pri dosahovaní spoločných cieľov sa ako tím podporujeme.

Výkon – Sme úspešní, pretože každý z nás robí svoju prácu perfektne. Každý zamestnanec je hrdý na svoj prínos k celkovému úspechu spoločnosti.

Podávanie maximálnych výkonov vo všetkých oblastiach je pre nás samozrejmé.

Vytváranie budúcnosti – Samozrejmosťou je neustále hľadanie nových riešení.

Konáme zodpovedne – voči spoločnosti a životnému prostrediu, nestačia nám len dosiahnuté ciele.

Naše motto znie:

…….a čo nemáte, to radi urobíme…….
…….dohodu vždy dodržíme…….
…..a všetko potrebne k Vám dopravíme…..

SLUŽBY

LIkvidácia azbestu

Naša spoločnosť má všetko potrebné k likvidácii azbestu:

 • oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb – OU-TV-OZP-2014/009829-2
 • osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. OU-TV-OZP-2022/003176-2

Dlhoročnými praktickými skúsenosťami našich zamestnancov v oblasti zaobchádzania s materiálmi obsahujúcimi azbest, vieme garantovať plne legálnu, profesionálnu demontáž, odvoz a likvidáciu týchto materiálov obsahujúcich azbest.

K likvidácii azbestu je potrebné:

 • vypracovanie potrebnej dokumentácie pre RUVZ k vydaniu povolenia na demontáž
 • vypracovanie dokumentácie pre OU ŽP k vydaniu povolenia na udelenie súhlasu na zneškodnenie odpadu
 • správne poplatky / RUVZ + OU ŽP /
 • vytvorenie kontrolného pásma – označenie stavby
 • stabilizácia azbestových materiálov – penetračný nástrek
 • demontáž a likvidácia azbestových materiálov odborne vyškolených personálom – každých 5 rokov
 • zabalenie – do uzavretých PE vriec s nápisom NEBEZPEČNÝ ODPAD
 • dekontaminácia prostredia – po demontáži
 • preprava zabaleného azbestového odpadu na skládku nebezpečného odpadu – šoférmi s platným osvedčením ADR
 • odovzdanie dokumentácie – po úhrade faktúry

Certifikáty

Galéria

pre záujem sa, prosím, informujte

  KONTAKT

  GARDEN-WOOD s.r.o.